SARSIL® H-14/R (opak. V- 1)

 • Sarsil H14 R 0,8kg
 • SARSIL H-14/R001
 • Sarsil H14 R 0,8kg
 • SARSIL H-14/R001

Dostawa już od: 25,00 PLN

24,11 PLN opak
Dodaj do koszyka

Silikonowy środek do hydrofobizacji murów i materiałówbudowlanych
SARSIL® H-14/R jest roztworem związków silikonowych wrozpuszczalniku.
Wygląd jednorodna ciecz bezbarwna.
Rozcieńczanie gotowy do bezpośredniego użycia.
Gęstość w 20°C ok. 0,8 g/ml
Lepkość w 20°C wg kubka Forda nr 4 ok. 11 s

SARSIL® H-14/R jest środkiem przeznaczonym do hydrofobizacji nazewnątrz budynków;
murów, tynków cementowo-wapiennych i porowatych materiałówbudowlanych takich jak: beton, dachówka ceramiczna, różnegorodzaju cegła, gips, wapień, piaskowiec drobno- i grubo-porowaty,niepolerowany granit i marmur. Polecany do hydrofobizacji budowliprzemysłowych, budynków mieszkalnych, inwentarskich, ogrodzeń,tarasów itp. Doskonały do konserwacji obiektów zabytkowych ipomników.
Sarsil® H-14/R można stosować na wszystkich elementachmostowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych,wymagających ochrony antykorozyjnej:

 • Przygotowanie podłoża
 • Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża.
 • Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata i czysta, a zwłaszcza nie zatłuszczona.
 • Podłoże do impregnacji musi być całkowicie suche.
 • Nowe tynki cementowo-wapienne, beton można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21-28 dni od wykonania prac, natomiast spoiny w elewacjach kamiennych po ich całkowitym utwardzeniu.
 • Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni.
 • Hydrofobizacje Sarsilem® H-14/R należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od +5 do +30°C przy względnej wilgotności powietrza do 80%. W przypadku niskochłonnych materiałów (granit, marmur) niewchłoniętą warstwę impregnatu należy usunąć przed jej wyschnięciem.
 • Impregnacje dachówki ceramicznej szkliwionej należy przeprowadzić po wcześniejszym wykonaniu próby.

Ważne :
Preparat przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz budynków.Impregnacja materiałów wewnątrz budynków wymaga zachowaniaokresów sezonowania do czasu zaniku zapachu impregnatu.
Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należystarannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będąimpregnowane (np. szyby, błyszczące części metalowe,polerowane kamienie, drewno itp.). W przypadku zanieczyszczenianależy je natychmiast zmyć benzyną lakową lub środkiemSARSIL® zmywacz.

Nakładanie
Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo.
Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasumetodą "wilgotne na wilgotne".
Druga warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczeniai porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut,tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna.
Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.
Wydajność: 1,5-3,5 m2 z 1 kg przy dwukrotnejimpregnacji.
Zużycie środka zależy od chłonności materiału i technikinakładania.

Uwaga:
Wszystkie prace ze środkiem impregnującym Sarsil ®H-14/Rnależy wykonywać stosując okulary, rękawice i odzieżochronną. Przy metodzie natryskowej należy stosować maskęzabezpieczając drogi oddechowe. Zachować ostrożność jakprzy pracach z rozpuszczalnikami palnymi oraz przestrzegaćogólnych zasad BHP oraz innych wskazówek podanych na etykiecie.

Uwaga!
Należy zapoznać się z Kartą Techniczną produktu w zakładce Dokumenty.

Więcej Zwiń
Waga
0,8 kg
Kod towaru
SARSIL® H-14/R V-1
Identyfikator
8908
Symbol
ESKLEP
Kod EAN
Podatek VAT
23%
Koszt gospodarowania odpadami (w cenie)
Opinia o towarze:
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe